รายละเอียดสินค้า

(ต่ำสุด:1500, สูงสุด:20000)
พิมพ์ 1 ด้าน
พิมพ์ 2 ด้าน
รวม : ฿7,950.00

Paper banner for concert / fan meeting project

ขนาด42cmx15cm
สีที่พิมพ์

CMYK

วัสดุ

กระดาษ Art card 190g, 230g

หมายเหตุสามารถคละได้ 2 ลาย ในจำนวนที่เท่ากัน
Based on the selection of product size and additional option attributes, you can view and download the help template for the product.