สติ๊กเกอร์ไดคัท รูปทรงมาตรฐาน

สติ๊กเกอร์ไดคัท รูปทรงมาตรฐาน

สติกเกอร์รูปทรงมาตรฐาน (Standard Shape Sticker)

วงกลม / สี่เหลี่ยม / สี่เหลี่ยมมุมมน / ดาว / หัวใจ / Transit card / Alcohol Spray

 

 

สติ๊กเกอร์ไดคัท รูปทรงกำหนดเอง

สติ๊กเกอร์ไดคัท รูปทรงกำหนดเอง

สติ๊กเกอร์รูปทรงกำหนดเอง (Free Shape Sticker)