**กรุณาอัปโหลดไฟล์ "ครั้งละแบบ"  และกดสั่งซื้ออีกครั้งสำหรับแบบต่อไป**

คำแนะนำในการอัปโหลดไฟล์

  • คุณสามารถอัปโหลดไฟล์ของคุณเอง โดยเตรียมไฟล์ตาม <<คำแนะนำ>> ของเรา 

Note:

  • Artwork ของลูกค้าที่ส่งมาให้ทางร้าน ควรรวมระยะตัดตกด้วย
  • ข้อความหรือส่วนสำคัญที่ไม่สามารถถูกตัดออก ควรอยู่ในระยะปลอดภัย (เข้ามาจากระยะตัด อย่างน้อย 0.2mm)
  • ฟ้อนต์ทุกแบบในงานได้ถูกแนบมาด้วย (ถ้าเป็นไฟล์ Ai ให้ Create outlines)
  • การสะกดคำและตัวอักษรถูกต้อง
  • ระยะกระดาษถูกต้อง
  • ไซส์งานที่ส่งมาตรงกับสินค้าที่สั่ง
  • โหมดสี CMYK
  • ความละเอียด (Resolution): ไม่ต่ำกว่า 300dpi
Based on the selection of product size and additional option attributes, you can view and download the help template for the product.
 
 
x
 
 
*
 
โปรดป้อนข้อมูลที่ถูกต้อง
*
 
โปรดป้อนข้อมูลที่ถูกต้อง
*