**กรุณาอัปโหลดไฟล์ "ครั้งละแบบ"  และกดสั่งซื้ออีกครั้งสำหรับแบบต่อไป**

คำแนะนำในการอัปโหลดไฟล์

 • คุณสามารถอัปโหลดไฟล์ของคุณเอง โดยเตรียมไฟล์ตาม <<คำแนะนำ>> ของเรา หรือ ดาวน์โหลดเทมเพลทมาตรฐานของเราไปใช้ในการออกแบบของคุณได้ในแท็ป "เทมเพลท"
 • ในการใช้เทมเพลท เราแนะนำให้คุณใช้โปรแกรม Adobe Illustrator หรือ Adobe Photoshop บนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ไข
 • คุณสามารถส่งไฟล์รูป (png, jpg) มาได้ (สำหรับงานที่ไม่มีเทคนิกเอฟเฟกเฉพาะจุด) แต่โปรดทราบว่า รูปของคุณอาจจะถูกย่อ ขยาย หรือตัดออกบางส่วน เพื่อให้พอดีกับขนาดของชิ้นงาน
 • ถ้างานของคุณต้องมีตัวเลือกของการทำเอฟเฟกเฉพาะจุด กรุณาเตรียมไฟล์เพิ่มเติมสำหรับเอฟเฟกเฉพาะจุด <<วิธีเตรียมไฟล์>>

สำหรับโฟโต้การ์ด 5.4cm x 8.5cm

ขนาดงานสำหรับส่งโรงพิมพ์ (รวมตัดตก)

58mm x 89mm

ขนาดงานสำเร็จ

54mm x 85mm

สำหรับโปสการ์ด 4"x6"

ขนาดงานสำหรับส่งโรงพิมพ์ (รวมตัดตก)

105.6mm x 156.4mm

ขนาดงานสำเร็จ

101.6mm x 152.4mm

สำหรับโปสการ์ด A6

ขนาดงานสำหรับส่งโรงพิมพ์ (รวมตัดตก)

109mm x 152mm

ขนาดงานสำเร็จ

105mm x 148mm

Note:
 • Artwork ของลูกค้าที่ส่งมาให้ทางร้าน ควรรวมระยะตัดตกด้วย
 • ข้อความหรือส่วนสำคัญที่ไม่สามารถถูกตัดออก ควรอยู่ในระยะปลอดภัย (เข้ามาจากระยะตัด อย่างน้อย 0.2mm)
 • ฟ้อนต์ทุกแบบในงานได้ถูกแนบมาด้วย (ถ้าเป็นไฟล์ Ai ให้ Create outlines)
 • การสะกดคำและตัวอักษรถูกต้อง
 • ระยะกระดาษถูกต้อง
 • ไซส์งานที่ส่งมาตรงกับสินค้าที่สั่ง
 • โหมดสี CMYK
 • ความละเอียด (Resolution): ไม่ต่ำกว่า 300dpi
Based on the selection of product size and additional option attributes, you can view and download the help template for the product.
*
ด้านหน้า (ด้านโฮโลแกรม/สีเงิน)

กำลังดำเนินการ...

ด้านหลัง (ปล่อยว่างหากเป็นงานหน้าเดียว)

กำลังดำเนินการ...