รองขาวเฉพาะจุด ให้ทำสำหรับส่วนที่จะเป็นรองขาว

โฮโลแกรมเฉพาะจุด ให้ทำสำหรับส่วนที่จะ "ไม่เป็นโฮโลแกรม"

 


สำหรับไฟล์รูปภาพ PNG และ ไฟล์ PSD

 

1. เปิดไฟล์ในโปรแกรม Adobe Photoshop 

2. Select พื้นที่ที่ต้องการ โดยใช้ Selection Tool, Magic wand

3. เลือกเมนู Windows > Channels กดปุ่ม Ctrl (Windows) หรือ Cmd (Mac) ค้างไว้ แล้วกดปุ่ม Create new channel

8. สร้าง Spot Channel ตั้งชื่อว่า White และ Solidity = 100% กด OK.

9. Save ไฟล์ เป็น PSD


สำหรับไฟล์ Ai

 

     1.  สร้าง Layer อีก 1 Layer ใช้ชื่อ Layer ว่า White 

     2. สร้าง Vector ในส่วนที่ต้องการทำรองขาว / ไม่ต้องการให้เป็นโฮโลแกรม (สำหรับงานโฮโลแกรม) และวางซ้อน Artwork ให้พอดี

        

     3. เมื่อทำตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้วให้เซฟไฟล์เป็น Ai หรือ PDF โดยรีเช็คอีกรอบว่า ไฟล์หรือรูปทุกอันได้ถูก Embed เรียบร้อยแล้ว และ Text ได้ถูก Create Outlines เรียบร้อย