**กรุณาอัปโหลดไฟล์ "ครั้งละแบบ"  และกดสั่งซื้ออีกครั้งสำหรับแบบต่อไป**

คำแนะนำในการอัปโหลดไฟล์

 • คุณสามารถอัปโหลดไฟล์ของคุณเอง โดยเตรียมไฟล์ตาม <<คำแนะนำ>> ของเรา หรือ ดาวน์โหลดเทมเพลทมาตรฐานของเราไปใช้ในการออกแบบของคุณได้ในแท็ป "เทมเพลท"
 • ในการใช้เทมเพลท เราแนะนำให้คุณใช้โปรแกรม Adobe Illustrator หรือ Adobe Photoshop บนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ไข
 • คุณสามารถส่งไฟล์รูป (png, jpg) มาได้ แต่โปรดทราบว่า รูปของคุณอาจจะถูกย่อ ขยาย หรือตัดออกบางส่วน เพื่อให้พอดีกับขนาดของชิ้นงาน

☁ สำหรับงานขนาด A7

 • ขนาดงานสำหรับส่งโรงพิมพ์ (รวมตัดตก)
  • 78mm x 109mm
 • ขนาดงานสำเร็จ
  • 74mm x 105mm

☁ สำหรับงานขนาด A6

 • ขนาดงานสำหรับส่งโรงพิมพ์ (รวมตัดตก)
  • 109mm x 152mm
 • ขนาดงานสำเร็จ
  • 105mm x 148mm

☁ สำหรับงานขนาด A5

 • ขนาดงานสำหรับส่งโรงพิมพ์ (รวมตัดตก)
  • 152mm x 214mm
 • ขนาดงานสำเร็จ
  • 148mm x 210mm

☁ สำหรับงานขนาด A4

 • ขนาดงานสำหรับส่งโรงพิมพ์ (รวมตัดตก)
  • 214mm x 301mm
 • ขนาดงานสำเร็จ
  • 210mm x 297mm

☁ สำหรับงานขนาด B5

 • ขนาดงานสำหรับส่งโรงพิมพ์ (รวมตัดตก)
  • 180mm x 254mm
 • ขนาดงานสำเร็จ
  • 176mm x 250mm

☁ สำหรับงานขนาด 105x170mm

 • ขนาดงานสำหรับส่งโรงพิมพ์ (รวมตัดตก)
  • 109mm x 174mm
 • ขนาดงานสำเร็จ
  • 105mm x 170mm

☁ สำหรับงานขนาด 88x210mm

 • ขนาดงานสำหรับส่งโรงพิมพ์ (รวมตัดตก)
  • 92mm x 214mm
 • ขนาดงานสำเร็จ
  • 88mm x 210mm

☁ สำหรับงานขนาด 105x85mm

 • ขนาดงานสำหรับส่งโรงพิมพ์ (รวมตัดตก)
  • 109mm x 89mm
 • ขนาดงานสำเร็จ
  • 105mm x 85mm

☁ สำหรับงานขนาด 90x122mm

 • ขนาดงานสำหรับส่งโรงพิมพ์ (รวมตัดตก)
  • 94mm x 126mm
 • ขนาดงานสำเร็จ
  • 90mm x 122mm

☁ สำหรับงานขนาด 80x125mm

 • ขนาดงานสำหรับส่งโรงพิมพ์ (รวมตัดตก)
  • 84mm x 129mm
 • ขนาดงานสำเร็จ
  • 80mm x 125mm

Note:

 • Artwork ของลูกค้าที่ส่งมาให้ทางร้าน ควรรวมระยะตัดตกด้วย
 • ข้อความหรือส่วนสำคัญที่ไม่สามารถถูกตัดออก ควรอยู่ในระยะปลอดภัย (เข้ามาจากระยะตัด อย่างน้อย 0.2mm)
 • ฟ้อนต์ทุกแบบในงานได้ถูกแนบมาด้วย (ถ้าเป็นไฟล์ Ai ให้ Create outlines)
 • การสะกดคำและตัวอักษรถูกต้อง
 • ระยะกระดาษถูกต้อง
 • ไซส์งานที่ส่งมาตรงกับสินค้าที่สั่ง
 • โหมดสี CMYK
 • ความละเอียด (Resolution): ไม่ต่ำกว่า 300dpi

Based on the selection of product size and additional option attributes, you can view and download the help template for the product.
*